jak dekantujemy?

Jeżeli celem dekantacji jest napowietrzenie wina należy specjalnym nożem odciąć metaliczną kapsułę na szczycie szyjki. Pamiętać należy by w żadnym wypadku wino przy przelewaniu do karafki nie wchodziło w kontakt z powierzchnią metaliczną!!! Jeżeli dekantacja ma na celu oddzielenie cieczy od osadu lub oddzielenie warstwy cieczy zmętniałej od krystalicznej należy całkowicie usunąć metaliczną folię z szyjki. Dzięki temu można będzie swobodnie obserwować jak wino przelewa się przez szyjkę. Po przedstawieniu i prezentacji wina należy wyjąć korek z elegancją, równomiernie, unikając nadmiernych wstrząsów butelką i jej zawartością. Po odsłonięciu korka należy przetrzeć tkaniną brzeg szyjki i czystą serwetką delikatnie wytrzeć wnętrze szyjki butelki, a następnie:
   
 
krok1
krok2
krok3 krok4 krok5  

uwagi!

Największy problem stanowi na ogół zapoczątkowanie przelewania. By uniknąć obciekania wina po szyjce należy wykonać energiczny, ale nie gwałtowny ruch. Opanowanie tego jest bardzo proste i nie powinno stanowić trudności. Druga sprawa to regulowanie odchylenia strumienia. Jeżeli strumień odchyla się od pionu to przelewanie jest zbyt wolne, strumień traci siłę i na skutek właściwości fizycznych cieczy następuje wykrzywienie strumienia. Może to doprowadzić do obciekania i rozlania wina. Żeby temu zapobiec należy za pomocą korbki przechylić butelkę zwiększając tym samym siłę strumienia. Jeżeli strumień jest zbyt gwałtowny należy za pomocą korbki odchylić butelkę w tył. Poniżej przedstawione są dwa przykłady. Po lewej stronie poprawny strumień, a po prawej widoczne niepożądane odchylenie.